Hlavní obsah

Zukunft

Die, podstatné jméno~, -ü-e; mst Sg

  1. in Zukunft v budoucnu
  2. j-m/etw. gehört die Zukunft komu/čemu patří budoucnost

Vyskytuje se v

Ahn: Die Ahnen kämpften für unsere Zukunft.Předci bojovali za naši budoucnost.

trinken: auf eine glückliche Zukunft trinkenpít na šťastnou budoucnost

voraussagen: j-m eine große Zukunft voraussagenpředpovídat komu velkou budoucnost

Zukunft: in Zukunftv budoucnu