Hlavní obsah

příští

Vyskytuje se v

pokolení: kommende Generationenpříští pokolení

týden: vorige/nächste Wocheminulý/příští týden

ab: ab nächstem Dienstagod příštího úterý

ausdehnen: den Aufenthalt bis zum folgenden Tag ausdehnenprotáhnout pobyt do příštího dne

Monat: im nächsten Monatpříští měsíc, v příštím měsíci

fahren: Wann fährt die nächste Straßenbahn?Kdy jede příští tramvaj?

Woche: kommende/nächste Wochepříští týden

příští: nächste Station aussteigenpříští zastávku vystoupit