Hlavní obsah

folgend

Vyskytuje se v

absehen: die Folgen von etw. absehenpředvídat následky čeho

ausdehnen: den Aufenthalt bis zum folgenden Tag ausdehnenprotáhnout pobyt do příštího dne

haben: etw. Akk zur Folge habenmít za následek co

Muster: einem Muster folgenpostupovat podle modelu

notwendig: die notwendigen Folgen tragennést nevyhnutelné důsledky

darauf: am Tag darauf/darauf folgenden Tagden nato/následující den

stolz: ihrem stolzen Gang folgensledovat její hrdou chůzi

übersehen: die Folgen von etw. übersehenodhadnout důsledky čeho

willig: j-m willig folgenkoho ochotně následovat

folgen: Folgen Sie mir bitte!Následujte mě prosím!