Hlavní obsah

krok

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (pohyb nohou) der Schrittna každém krokuauf Schritt und Trittkrok do neznámaein Schritt ins Dunkel
  2. (způsob chůze) der Schritt, der Tritt, der Gangpochodový/taneční krokder Marschschritt/Tanzschritt
  3. (chůze koně) der Schritt
  4. (tempo) der Schrittzpomalit krokden Schritt verlangsamen
  5. (čin, akce) der Schrittpodnikat další krokyweitere Schritte unternehmen

Vyskytuje se v

zpět: der Rückschrittkrok zpět

doznít: Die Schritte sind langsam verhallt.Kroky pomalu dozněly.

krokem: (im) Schritt fahrenjet krokem

opilý: betrunkenes Lachen/betrunkener Schrittopilý smích/krok

popojít: einen Schritt vorwärts gehenpopojít o krok vpřed

předstoupit: einige Schritte vortretenpředstoupit několik kroků

rozléhat se: Ferne Schritte hallten im Flur.Vzdálené kroky se rozléhaly chodbou.

utichnout: Die Schritte verstummten in der Ferne.Kroky utichly v dálce.

zvolnit: den Schritt verlangsamenzvolnit krok

doba: mit der Zeit Schritt haltendržet krok s dobou

držet: mit j-m Schritt haltendržet krok s kým

beschleunigen: den Schritt/das Tempo beschleunigenzrychlit krok/tempo

Mode: jede Mode mitmachendržet krok s módou

vor: einen Schritt vor machenudělat (jeden) krok vpřed

eilig: eilige Schrittechvatné kroky

Schritt: einen Schritt nach vorn machenudělat krok vpřed

überwachen: j-n auf Schritt und Tritt überwachenstřežit na každém kroku koho

treu: treu und brav seindržet hubu a krok

krok: auf Schritt und Trittna každém kroku