Hlavní obsah

zvolnit

Dokonavé sloveso

  • verlangsamenzvolnit krokden Schritt verlangsamenzvolnit tempodas Tempo verlangsamen

Vyskytuje se v

zvolnit se: Sein Schritt verlangsamte sich.Jeho chůze se zvolnila.

zvolnit: den Schritt verlangsamenzvolnit krok