Hlavní obsah

Million

Die, podstatné jméno~, ~en

  • miliondrei Millionen Eurotři miliony eurMillionen toter Fischemiliony mrtvých ryb

Vyskytuje se v

haben: Praha má 1,2 milionu obyvatel.Prag hat 1,2 Millionen Einwohner.

pohltit: Stavba pohltí miliony.Der Bau verschlingt Millionen.

ročně: vydělat ročně 2 miliony2 Millionen jährlich verdienen

únosce: Únosce požaduje miliónové výkupné.Der Entführer fordert Millionen-Lösegeld.

Million: tři miliony eurdrei Millionen Euro