Hlavní obsah

viertel

Vyskytuje se v

vier: natáhnout sealle viere von sich strecken

viert: ve čtyřechzu viert

Wand: vlastní čtyři stěny vlastní bytdie (eigenen) vier Wände

eins: čtvrt na dvě(ein) Viertel nach eins

kriechen: lézt po čtyřechauf allen vieren kriechen

Viertel: objednat si čtvrtinku vínaein Viertel Wein bestellen

wie: být tak jisté, jako že jedna a jedna jsou dvěso sicher sein, wie zwei mal zwei vier ist

zu: dvě ku čtyřemzwei zu vier

drei: Je tři čtvrtě na dvě.Es ist drei viertel zwei.

drei viertel: Láhev je ze tří čtvrtin plná/prázdná.Die Flasche ist drei viertel voll/leer.

Element: Čtyři elementy jsou oheň, voda, vzduch a země.Die vier Elemente sind Feuer, Wasser, Luft und Erde.

früh: vstávat ve čtyři ránoum vier Uhr früh aufstehen

Jahreszeit: čtyři roční obdobívier Jahreszeiten

Liter: půl/čtvrt litruein halber/viertel Liter

plus: Čtyři plus tři je sedm.Vier plus drei ist sieben.

und: Dvě a dvě jsou čtyři.Zwei und zwei ist vier.

unter: Mezi čtyřmi vajíčky byla dvě zkažená.Unter vier Eiern waren zwei faule.

unterwegs: Byli jsme na cestách čtyři týdny.Wir waren vier Wochen unterwegs.

viertel: ve čtvrt na sedmum viertel sieben

mezi: mezi čtyřma očimaunter vier Augen

strana: (čtyři) světové stranydie (vier) Himmelsrichtungen

být: Dvě a dvě jsou čtyři.Zwei und zwei ist vier.

čtvrt: tři čtvrtě na desetein Viertel vor zehn/drei viertel zehn

čtyři: lézt po čtyřechauf allen vieren kriechen

drama: drama o čtyřech dějstvíchein Drama in vier Akten

hodina: vrátit se za čtvrt/půl hodinyin einer viertel/halben Stunde zurückkommen

okruh: v okruhu čtyř kilometrůim Umkreis von vier Kilometern

rozčlenit: rozčlenit článek na čtyři odstavceeinen Artikel in vier Abschnitte aufteilen

verš: sloka o čtyřech veršícheine Strophe aus vier Versen

vyhotovení: životopis ve čtyřech vyhotoveníchein Lebenslauf in vier Ausfertigungen

vysadit: Vysadili jsme čtyři jabloně.Wir haben vier Apfelbäume (aus)gepflanzt.

vysávat: vysávat čtyři pokojevier Zimmer (Staub) saugen

hovořit: hovořit s kým mezi čtyřma očimamit j-m unter vier Augen sprechen

oko: mezi čtyřma očimaunter vier Augen

rozhovor: rozhovor mezi čtyřma očimadas Gespräch unter vier Augen

Auge: mezi čtyřma očima hovořit ap.unter vier Augen