Hlavní obsah

viertel

Vyskytuje se v

vier: alle viere von sich streckennatáhnout se

viert: zu viertve čtyřech

Wand: die (eigenen) vier Wändevlastní čtyři stěny vlastní byt

eins: (ein) Viertel nach einsčtvrt na dvě

kriechen: auf allen vieren kriechenlézt po čtyřech

Viertel: ein Viertel Wein bestellenobjednat si čtvrtinku vína

wie: so sicher sein, wie zwei mal zwei vier istbýt tak jisté, jako že jedna a jedna jsou dvě

zu: zwei zu vierdvě ku čtyřem

drei: Es ist drei viertel zwei.Je tři čtvrtě na dvě.

drei viertel: Die Flasche ist drei viertel voll/leer.Láhev je ze tří čtvrtin plná/prázdná.

Element: Die vier Elemente sind Feuer, Wasser, Luft und Erde.Čtyři elementy jsou oheň, voda, vzduch a země.

früh: um vier Uhr früh aufstehenvstávat ve čtyři ráno

Jahreszeit: vier Jahreszeitenčtyři roční období

Liter: ein halber/viertel Literpůl/čtvrt litru

plus: Vier plus drei ist sieben.Čtyři plus tři je sedm.

und: Zwei und zwei ist vier.Dvě a dvě jsou čtyři.

unter: Unter vier Eiern waren zwei faule.Mezi čtyřmi vajíčky byla dvě zkažená.

unterwegs: Wir waren vier Wochen unterwegs.Byli jsme na cestách čtyři týdny.

viertel: um viertel siebenve čtvrt na sedm

mezi: unter vier Augenmezi čtyřma očima

strana: die (vier) Himmelsrichtungen(čtyři) světové strany

být: Zwei und zwei ist vier.Dvě a dvě jsou čtyři.

čtvrt: ein Viertel vor zehn/drei viertel zehntři čtvrtě na deset

čtyři: auf allen vieren kriechenlézt po čtyřech

drama: ein Drama in vier Aktendrama o čtyřech dějstvích

hodina: in einer viertel/halben Stunde zurückkommenvrátit se za čtvrt/půl hodiny

okruh: im Umkreis von vier Kilometernv okruhu čtyř kilometrů

rozčlenit: einen Artikel in vier Abschnitte aufteilenrozčlenit článek na čtyři odstavce

verš: eine Strophe aus vier Versensloka o čtyřech verších

vyhotovení: ein Lebenslauf in vier Ausfertigungenživotopis ve čtyřech vyhotoveních

vysadit: Wir haben vier Apfelbäume (aus)gepflanzt.Vysadili jsme čtyři jabloně.

vysávat: vier Zimmer (Staub) saugenvysávat čtyři pokoje

hovořit: mit j-m unter vier Augen sprechenhovořit s kým mezi čtyřma očima

oko: unter vier Augenmezi čtyřma očima

rozhovor: das Gespräch unter vier Augenrozhovor mezi čtyřma očima

Auge: unter vier Augenmezi čtyřma očima hovořit ap.