Hlavní obsah

rozhovor

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (rozmluva) das Gespräch, der Dialog, die Unterhaltungdát se s kým do rozhovorumit j-m ins Gespräch kommentelefonický rozhovordas Telefongespräch
  2. (pro noviny ap.) das Interviewposkytnout komu rozhovorj-m ein Interview geben
  3. rozhovory (jednání) die Verhandlungen, die Gespräche

Vyskytuje se v

soukromý: soukromý rozhovordas Privatgespräch

telefonický: telefonický rozhovordas Telefongespräch

oficiální: pokračovat v oficiálních rozhovorechoffizielle Gespräche wieder aufnehmen

reprodukce: reprodukce rozhovorueine Reproduktion des Gesprächs

úryvek: vyslechnout úryvek rozhovorueinen Auschnitt aus dem Gespräch abhören

vést: Vedl s ní dlouhý rozhovor.Er führte ein langes Gespräch mit ihr.

vhodný: vhodná doba pro rozhovoreine für das Gespräch günstige Zeit

vyrušit: Vyrušil jsi nás z rozhovoru.Du hast unser Gespräch gestört.

zamíchat se: zamíchat se do rozhovorusich in ein Gespräch einmischen

führen: ein (Telefon)Gespräch mit j-m führenvést s kým (telefonický) rozhovor

geben: einem Reporter ein Interview gebenposkytnout reportérovi rozhovor

folgen: einem Gespräch mit Interesse folgense zájmem sledovat rozhovor

rein: Das ist ein rein privates Gespräch.To je čistě soukromý rozhovor.

steuern: ein Gespräch geschickt steuernšikovně usměrňovat rozhovor

übersetzen: bei einem Interview aus dem/vom Englischen ins Deutsche übersetzenpřekládat při rozhovoru z angličtiny do němčiny