Hlavní obsah

Fach

Vyskytuje se v

Fach: vom Fach seinbýt od fochu, být odborník

musisch: sich musische Fächer wählenzvolit si múzické obory

foch: vom Fach seinbýt od fochu

humanitní: humanistische Fächerhumanitní obory/předměty

oborově: nach Fächern geordnetoborově řazený

preferovaný: ein bevorzugtes Fachpreferovaný obor

přesedlat: auf ein anderes Fach umsattelnpřesedlat na jiný obor

zprotivit: den Schülern das Fach verleidenzprotivit žákům předmět

Dach: etw. Akk unter Dach und Fach bringendostat co pod střechu úspěšně dokončit