Hlavní obsah

Distanz

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. distance, vzdálenost, odstupDie Distanz zwischen zwei Punkten beträgt 300 Meter.Vzdálenost mezi dvěma body je 300 metrů.
  2. zu j-m odstup, distance od kohoDistanz zu den Mitarbeitern halten/wahrenudržovat/zachovávat (si) odstup od spolupracovníků

Vyskytuje se v

odstup: odstup mezi učitelem a žákydie Distanz zwischen dem Lehrer und den Schülern

odstup: říct co s odstupemetw. mit Distanz sagen