Hlavní obsah

Tanz

Vyskytuje se v

gehen: aufs Eis tanzen gehenpohybovat se na tenkém ledě

holen: zum Tanz holenvyzvat k tanci, provést

Pfeife: nach j-s Pfeife tanzentancovat, jak kdo píská

Reihe: aus der Reihe tanzenvybočovat z řady

tanzen: aus der Reihe tanzenvyčnívat/vybočovat z řady, vymykat se

tanzen: (einen) Jive tanzentančit džajv

dáma: Pánové, zadejte si dámy.Meine Herren, fordern Sie die Damen zum Tanzen auf.

do: hrát do tancezum Tanz spielen

k, ke, ku: vyzvat koho k tancij-n zum Tanz auffordern

pohupovat se: pohupovat se při tancisich im Tanz wiegen

seřadit se: seřadit se k tancisich zum Tanz formieren

tanec: vyzvat koho k tancij-n zum Tanz auffordern

vybídnout: vybídnout dívku k tanciein Mädchen zum Tanz auffordern

vyzvat: vyzvat dívku k tancieine junge Dame (zum Tanz) auffordern

zatancovat si: Ráda si s ním zatančí.Sie tanzt gern mit ihm.

kocour: Když není kocour doma, myši mají pré.Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch.

skok: Není mu do skoku.Er hat keine Lust zu tanzen.

vybočovat: přen. vybočovat z řadyaus der Reihe tanzen