Hlavní obsah

pohupovat se

Nedokonavé sloveso

  • baumeln(nahoru dolu) wippen, sich wiegenOpice se pohupovala na větvi.Der Affe baumelte am Ast.pohupovat se na špičkáchauf den Zehenspitzen wippenpohupovat se při tancisich im Tanz wiegen

Vyskytuje se v

Hüfte: pohupovat se v bocíchsich in den Hüften wiegen

pohupovat se: pohupovat se na špičkáchauf den Zehenspitzen wippen