Hlavní obsah

Etappe

Vyskytuje se v

údobí: eine Etappe von drei Jahrenúdobí tří let

započít se: Die nächste Etappe beginnt im April.Další etapa se započne v dubnu.