Hlavní obsah

smlouva

Podstatné jméno, rod ženský

  • der Vertrag, der Kontraktodstoupit od smlouvyvom Vertrag zurücktretenporušit smlouvueinen Vertrag verletzenpracovní smlouva na dobu určitou/neurčitouder Zeitvertrag/unbefristeter Arbeitsvertrag

Vyskytuje se v

bod: der Vertragspunktbod smlouvy

exkluzivní: der Exklusivvertragexkluzivní smlouva

kolektivní: der Kollektivvertragkolektivní smlouva

kupní: der Kaufvertragkupní smlouva

manželský: der Ehevertragmanželská smlouva

nájemní: das Mietverhältnis/der Mietvertragnájemní poměr/smlouva

nakladatelský: der Verlagsvertragnakladatelská smlouva

náležitost: formale Vertragsbestandteileformální náležitosti smlouvy

obchodní: der Handelsvertragobchodní smlouva

pojistný: der Versicherungsvertragpojistná smlouva

pracovní: das Arbeitsverhältnis/der Arbeitsvertragpracovní poměr/smlouva

přátelský: der Freundschaftsvertragpřátelská smlouva

spojenecký: der Bündnisvertragspojenecká smlouva

sponzorský: der Sponsorvertragsponzorská smlouva

část: ein Bestandteil des Vertragsčást smlouvy

nájemník: einen Vertrag mit dem Mieter abschließenuzavřít smlouvu s nájemníkem

nevypověditelný: ein unkündbarer Vertragnevypověditelná smlouva

odstavec: der Vertragsabschnitt/Abschnitt eines Gesetzesodstavec smlouvy/zákona

parafovat: den Vertrag paraphierenparafovat smlouvu

podepsat: einen Vertrag unterschreibenpodepsat smlouvu

přepracovat: den Vertrag überarbeitenpřepracovat smlouvu

připravit: einen Kaufvertrag vorbereitenpráv. připravit kupní smlouvu

publikovat: Der Vertrag wurde in voller Fassung veröffentlicht.Smlouva byla publikována v plném znění.

rozvázat: den Vertrag kündigenrozvázat smlouvu

signatář: der Signatar/Unterzeichner eines Vertragssignatář smlouvy

stvrdit: einen Vertrag mit einem Eid bekräftigenstvrdit smlouvu přísahou

ukrytý: einen versteckten Vertrag findennajít ukrytou smlouvu

uzavřít: einen Vertrag abschließenuzavřít smlouvu

výhodný: ein günstiger Kauf/Vertragvýhodná koupě/smlouva

vyhotovit: einen Vertrag ausfertigenvyhotovit smlouvu

für: ein Vertrag für drei Monatesmlouva na tři měsíce

langfristig: einen langfristigen Vertrag abschließenuzavřít dlouhodobou smlouvu

Vertrag: mit j-m/etw. einen Vertrag (ab)schließenuzavřít s kým/čím smlouvu

ablaufen: Wann läuft der Vertrag ab?Kdy vyprší smlouva?

Ausfertigung: ein Vertrag in drei Ausfertigungensmlouva ve třech vyhotoveních

Einschränkung: Der Vertrag gilt ohne Einschränkung.Smlouva platí bez výhrad.

Gültigkeit: Der Vertrag hat gestern seine Gültigkeit erlangt.Smlouva včera nabyla platnosti.

kündigen: Er hat seine Wohnung gekündigt.Vypověděl nájemní smlouvu na svůj byt.

verletzen: einen Vertrag verletzenporušit smlouvu

smlouva: der Zeitvertrag/unbefristeter Arbeitsvertragpracovní smlouva na dobu určitou/neurčitou