Hlavní obsah

obraz

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (umělecký výtvor) das Bild(malba) das Gemäldeživý obrazlebendes Bildvýstava obrazůdie Gemäldeausstellung
  2. (odraz) das Bildobraz v zrcadledas Spiegelbild
  3. (vzor) das Muster, das Vorbildbýt obrazem píleMuster an Fleiß sein
  4. kniž.(výjev) das Bild
  5. (názor) das Bildmed. krevní obrazdas Blutbild
  6. (část dramatu ap.) das Bild
  7. (rozbor) das Bildmed. krevní obrazdas Blutbild

Vyskytuje se v

kopie: kopie obrazudie Bildkopie

krevní: krevní obrazdas Blutbild

oltářní: oltářní obrazdas Altarbild

popisek: popisek k obrazudie Bildlegende

předloha: předloha obrazudie Bildvorlage

kompletní: prodat kompletní sbírku obrazůeine komplette Bildersammlung verkaufen

namalovat: namalovat obrazein Bild malen

naspodu: podpis naspodu obrazudie Unterschrift unten auf dem Bild

neostrý: neostrý obrazunscharfes Bild

obrazit: Stromy už obrazily.Die Bäume haben schon ausgeschlagen.

odstup: dívat se na obraz z odstupudas Bild mit Abstand betrachten

ostrý: ostrý obrazein scharfes Bild

převládat: Na obraze převládá modrá.Auf dem Bild herrscht Blau vor.

přibít: přibít obraz na zeďdas Bild an die Wand (an)nageln

reprodukce: reprodukce obrazudie Reproduktions des Bildes

rozdat: rozdat obrazy známýmBilder an die Bekannten verschenken

umělecky: umělecky bezcenný obrazkünstlerisch wertloses Bild

vyklubat se: Z obrazů se vyklubaly padělky.Die Bilder entpuppten sich als Fälschungen.

výstava: jít na výstavu obrazůin eine Gemäldeausstellung gehen

vystihovat: Obraz věrně vystihuje výraz jeho tváře.Das Bild fängt seinen Gesichtsausdruck treu ein.

vyšitý: vyšitý obrazein eingesticktes Bild

zadívat se: zadívat se na obrazden Blick aufs Bild richten

zeď: Obraz visí na zdi.Ein Bild hängt an der Wand.

zkreslený: mít zkreslený obraz o čemein schiefes Bild von etw. haben

přetvořit: přetvořit koho k obrazu svémuj-n zu seinem Bild abändern