Hlavní obsah

bůh

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (křesťanský) der Gott, die Gottheitvěřit v Bohaan Gott glaubenBůh Otec/Syn a Duch svatýGott Vater/Sohn und Heiliger GeistPozdrav Pán Bůh!Grüß Gott!Zaplať Pán Bůh!Gott sei Dank!, Vergelts Gott!
  2. (vyšší bytost) der Gott, die Gottheit
  3. přen. expr.(uctívaný člověk, věc ap.) der Gott

Vyskytuje se v

bože: Bože můj!Um Gottes Willen!

dík: Díky bohu!Gott sei Dank!

pán: Pán BůhHerr Gott

daný: daný od Bohavon Gott gegeben

nevěřit: Nevěřím v Boha.Ich glaube nicht an Gott.

požehnat: Bůh ti požehnej.Gott segne dich!

věřit: věřit v Bohaan Gott glauben

vyslyšet: Bůh vyslyšel jeho prosby.Gott erhörte seine Bitten.

vzývat: vzývat bohaGott anbeten/anflehen

ztělesnění: ztělesnění bohadie Verkörperung des Gottes

bůh: Bůh Otec/Syn a Duch svatýGott Vater/Sohn und Heiliger Geist