Hlavní obsah

bože

Citoslovce

  • GottBože můj!Um Gottes Willen!Bože chraň!Gott bewahre!

Vyskytuje se v

bůh: Bůh Otec/Syn a Duch svatýGott Vater/Sohn und Heiliger Geist

dík: Díky bohu!Gott sei Dank!

pán: Pán BůhHerr Gott

daný: daný od Bohavon Gott gegeben

nevěřit: Nevěřím v Boha.Ich glaube nicht an Gott.

požehnat: Bůh ti požehnej.Gott segne dich!

věřit: věřit v Bohaan Gott glauben

vyslyšet: Bůh vyslyšel jeho prosby.Gott erhörte seine Bitten.

vzývat: vzývat bohaGott anbeten/anflehen

ztělesnění: ztělesnění bohadie Verkörperung des Gottes

Liebe: láska k Bohudie Liebe zu Gott

ach: ach božeach Gott

beten: Modlí se za nemocného k Bohu.Sie beten für den Kranken zu Gott.

geben: Je Bůh?Gibt es einen Gott?

Gott: věřit v Bohaan Gott glauben

Opfer: pokusit se smířit si boha obětíGott durch ein Opfer zu versöhnen versuchen

bože: Bože můj!Um Gottes Willen!