Hlavní obsah

bože

Citoslovce

  • GottBože můj!Um Gottes Willen!Bože chraň!Gott bewahre!

Vyskytuje se v

bůh: Gott Vater/Sohn und Heiliger GeistBůh Otec/Syn a Duch svatý

dík: Gott sei Dank!Díky bohu!

pán: Herr GottPán Bůh

daný: von Gott gegebendaný od Boha

nevěřit: Ich glaube nicht an Gott.Nevěřím v Boha.

požehnat: Gott segne dich!Bůh ti požehnej.

věřit: an Gott glaubenvěřit v Boha

vyslyšet: Gott erhörte seine Bitten.Bůh vyslyšel jeho prosby.

vzývat: Gott anbeten/anflehenvzývat boha

ztělesnění: die Verkörperung des Gottesztělesnění boha

Liebe: die Liebe zu Gottláska k Bohu

ach: ach Gottach bože

beten: Sie beten für den Kranken zu Gott.Modlí se za nemocného k Bohu.

geben: Gibt es einen Gott?Je Bůh?

Gott: an Gott glaubenvěřit v Boha

Opfer: Gott durch ein Opfer zu versöhnen versuchenpokusit se smířit si boha obětí

bože: Um Gottes Willen!Bože můj!