Hlavní obsah

Lauf

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  1. běh(ání) pohybein Lauf um die Wettezávod v běhu
  2. chod činnost stroje ap.den Lauf der Maschine stoppenzastavit chod stroje
  3. tok řeky ap., průběh trati ap.
  4. (prů)běh, chod jednání ap.Das ist der Lauf der Welt.Tak to na světě chodí.

Vyskytuje se v

Gefahr: Gefahr laufenpodstoupit riziko

Laden: Der Laden läuft.Obchody jdou., Kšefty se hýbou.

Lauf: im Lauf(e)v průběhu, během určité doby

laufen: sich laufendlouho běžet nebo chodit a dostat se tím do určitého stavu

Laus: j-m ist eine Laus über die Leber gelaufenkomu něco přeletělo přes nos

Rock: Er ist/läuft hinter jedem Rock her.Běhá za každou sukní.

Schnürchen: wie am Schnürchen laufen/klappenjít jako na drátkách/po másle

Wasser: j-m läuft das Wasser im Mund zusammenkomu se sbíhají sliny

Weg: j-m über den Weg laufenpřiplést se komu do cesty

Eis: auf dem Eis Schlittschuh laufenbruslit na ledě

schnell: schnell laufenběhat rychle

um: um das Haus (herum) laufenoběhnout dům (kolem) dokola

ablaufen: Wann läuft der Vertrag ab?Kdy vyprší smlouva?

einlaufen: Das Wasser läuft in die Wanne ein.Voda teče do vany.

Film: Der Film läuft gerade im Kino.Ten film dávají právě v kině.

Gleis: Der Zug läuft auf Gleis zwei ein.Vlak přijede na druhou kolej.

Nase: Dem Kind läuft die Nase.Dítěti krvácí z nosu.

Regen: durch den Regen laufenutíkat deštěm

Saison: Die Saison läuft aus.Sezona se chýlí ke konci.

selbst: Das Kind kann schon selbst laufen.Dítě už umí samo chodit.

Speichel: Der Speichel läuft ihm im Mund zusammen.Sliny se mu sbíhají na jazyku.

Stelze: auf Stelzen gehen/Stelzen laufenchodit na chůdách

Vormittag: im Laufe des Vormittagsv průběhu dopoledne

wund: hovor. sich die Füße nach etw. wund laufenuběhat si nohy, uběhat se za čím

zulaufen: Die Kinder liefen auf den Vater zu.Děti přiběhly k otci.

Gänsehaut: j-m läuft eine Gänsehaut über den Rückenkomu běhá mráz po zádech