Hlavní obsah

chybit

Vyskytuje se v

oprava: oprava chybdie Fehlerkorrektur/Fehlerberichtigung

chybět: Tady něco chybí.Es fehlt hier etwas.

chybět: Chybí nám to nejnutnější.Es fehlt uns am Nötigsten.

cvik: komu chybí cvikj-m fehlt es an Übung

Beantwortung: Die Beantwortung meiner Frage steht noch aus.Stále chybí odpověď na mou otázku.

fehlen: Ihm fehlt jeder Sinn für Humor.Chybí mu smysl pro humor.

fehlen: Ihm fehlt es an Arbeitseifer.Chybí mu pracovní nadšení.

Fehler: Ich hatte im Test 7 Fehler.Měl jsem v testu 7 chyb.

Führung: Deiner Tochter fehlt eine feste Führung.Tvé dceři chybí pevné vedení.

mangeln: Ihm mangelt der Mut zum Risiko.Chybí mu odvaha riskovat.

Menge: in der Hausaufgabe eine Menge Fehler machenudělat v domácí úloze spoustu chyb