Hlavní obsah

chybit

Vyskytuje se v

oprava: oprava chybdie Fehlerkorrektur/Fehlerberichtigung

chybět: Tady něco chybí.Es fehlt hier etwas.

cvik: komu chybí cvikj-m fehlt es an Übung

Beantwortung: Stále chybí odpověď na mou otázku.Die Beantwortung meiner Frage steht noch aus.

fehlen: Chybí mu smysl pro humor.Ihm fehlt jeder Sinn für Humor.

Fehler: Měl jsem v testu 7 chyb.Ich hatte im Test 7 Fehler.

Führung: Tvé dceři chybí pevné vedení.Deiner Tochter fehlt eine feste Führung.

mangeln: Chybí mu humor.Es mangelt ihm an Humor.

Menge: udělat v domácí úloze spoustu chybin der Hausaufgabe eine Menge Fehler machen