Hlavní obsah

povolení

Vyskytuje se v

povolit: povolit (se)šroub, struna ap. sich lockern, sich lösen

dovozní: dovozní povolenídie Einfuhrbewilligung

importní: importní povolenídie Importerlaubnis

pracovní: pracovní povolenídie Arbeitserlaubnis

překročit: překročit povolenou rychlostdie zulässige Geschwindigkeit überschreiten

přistávací: přistávací povolenídie Landeerlaubnis

výjezd: povolení k výjezdudie Ausreisegenehmigung

externí: povolit externí studium komuj-m ein externes Studium erlauben

klička: udělat/povolit kličkueine Schlinge machen/lockern

osobní: osobní oprávnění/povolenípersönliche Berechtigung/Bewilligung

stavba: povolení ke stavbědie Baugenehmigung, die Baubewilligung