Hlavní obsah

povolit

Vyskytuje se v

externí: j-m ein externes Studium erlaubenpovolit externí studium komu

klička: eine Schlinge machen/lockernudělat/povolit kličku

stunden: j-m eine Rate stundenpovolit komu odklad splátky

lockern: den Gürtel lockernpovolit opasek

verbieten: eine Demonstration verbietennepovolit demonstraci

Widerruf: bis auf Widerruf gestattetaž do odvolání povoleno

povolit: šroub, struna ap. sich lockern, sich lösenpovolit (se)