Hlavní obsah

nesení

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (v ruce) die Tragung, das Tragennesení batohu na zádechdas Rucksacktragen auf dem Rückennáb. nesení křížedie Kreuztragung
  2. (viny ap.) die Tragung, das Tragennesení rizikadie Risikotragung

Vyskytuje se v

nést: mít za následek mitbringen*, mit sich bringen*nést s sebou

paleta: die Palette mit den Erzeugnissen tragennést paletu s výrobky

paždí: ein Buch unter dem Arm tragennést knihu pod paždím

zodpovědnost: für etw. volle Verantwortung tragennést plnou zodpovědnost za co

nést se: wie ein Pfau stolzierennést se jako páv

ovoce: etw. trägt reiche Früchteco nese bohaté ovoce

notwendig: die notwendigen Folgen tragennést nevyhnutelné důsledky

Post: etw. auf die/zur Post bringen(za)nést co na poštu

heißen: Er weiß, was es heißt, Verantwortung zu tragen.Ví, co to znamená nést zodpovědnost.

tragen: etw. auf dem Rücken tragennést co na zádech

nesení: die Kreuztragungnáb. nesení kříže