Hlavní obsah

spitz

Der, podstatné jméno~es, ~e

  1. špicl pes
  2. obl.špička podnapilost

Der, podstatné jméno~es, ~e

  1. Du/Mein lieber Spitz! fam.No nazdar!

Vyskytuje se v

Spitz: No nazdar!Du/Mein lieber Spitz!

spitzen: natahovat/špicovat ušidie Ohren spitzen

auf: šplhat na vrcholauf eine Spitze klettern

setzen: dostat se na špicisich an die Spitze setzen

stumpf: muset ořezat tupou tužkueinen stumpfen Bleistift spitzen müssen

liegen: umístit se na špici ligy ap.an der Spitze liegen

spitzbekommen: Rychle jsem na to přišel.Ich bekam das schnell spitz.

Stein: kulaté/ploché/špičaté kamenyrunde/flache/spitze Steine

ostrý: geom. ostrý úhelspitzer Winkel

špice: být na špician der Spitze sein

úhel: geom. ostrý/tupý/pravý/přímý úhelein spitzer/stumpfer/rechter/gerader Winkel

lemovat: Šaty lemuje krajka.Das Kleid säumt eine Spitze.

nastražit: nastražit ušidie Ohren spitzen

ořezat: ořezat tužkuden Bleistift spitzen

špičatý: špičaté závorkyspitze Klammern

špička: dostat se na špičkuan die Spitze kommen

tupý: ořezat tupou tužkueinen stumpfen Bleistift spitzen

vedení: být ve vedenían der Spitze sein

vyhoupnout se: Po výhře se vyhoupli do čela tabulky.Nach dem Sieg setzten sie sich an die Spitze der Tabelle.

výstřih: hluboký/špičatý/kulatý výstřihein tiefer/spitzer/runder Ausschnitt

závorka: mat. kulaté/hranaté/lomené závorkyrunde/eckige/spitze Klammern

ledovec: Je to jen špička ledovce.Das ist nur die Spitze des Eisbergs.

napnout: napnout ušidie Ohren spitzen

otupit: přen. otupit ostří čemuetw. Dat die Spitze nehmen

ucho: natahovat ušidie Ohren spitzen

spitz: být nadržený na koho/cospitz auf j-n/etw. sein