Hlavní obsah

les

Vyskytuje se v

borovicový: der Kiefernwaldborovicový les

borový: der Kiefernwaldborový les

bukový: der Buchenwaldbukový les

jehličnatý: der Nadelwaldjehličnatý les

smrkový: der Fichtenwaldsmrkový les

dát se: über den Wald gehendát se přes les

hloubka: in der Tiefe des Waldesv hloubce lesa

jedlový: der Tannenwaldjedlový les

k, ke, ku: zum Wald gehenjít k lesu

nadejít: Er schnitt durch den Wald ab.Nadešel si lesem.

oklika: einen Umweg um den Wald machenjít oklikou kolem lesa

opodál: unweit des Waldesopodál lesa

ponuře: Im Wald war es düster.V lese bylo ponuře.

pronajmout: den Wald an die Gemeinde verpachtenpronajmout obci les

přečkat: den Sturm im Wald abwartenpřečkat bouřku v lese

rozbalit: das Zelt am Rande des Waldes ausbreitenexpr. rozbalit stan na kraji lesa

rozsáhlý: ausgedehnte Wälderrozsáhlé lesy

řídký: ein lichter Waldřídký les

skrz: durch den Wald gehenprojít skrz les

stočit se: Der Weg führte zum Wald.Cesta se stočila k lesu.

toulat se: durch die Wälder streichentoulat se po lesích

utábořit se: das Lager im Wald aufschlagenutábořit se v lese

vykácet: einen Wald abholzenvykácet les

zachvátit: Der Brand ergriff den ganzen Wald.Požár zachvátil celý les.

zapadaný: ein verschneiter Waldles zapadaný sněhem

zaštěkat: Aus dem Wald hat ein Hund gebellt.Z lesa zaštěkal pes.

zorientovat se: sich im Wald orientierenzorientovat se v lese

ztemnět: Der Wald verdunkelte sich.Les ztemněl.

dříví: Holz in den Wald tragennosit dříví do lesa

nošení: Das heißt Holz in den Wald tragen.Je to nošení dříví do lesa.

Bestand: den Bestand durchforstenprokácet les

lichten: Der Wald lichtet sich.Les řídne.

suchen: im Wald Pilze/Erdbeeren suchenhledat v lese houby/jahody

les: Holz in den Wald tragennosit dříví do lesa