Hlavní obsah

lichten

Sloveso

  1. prosekat, probratdas Unterholz lichtenprosekat podrostdie aufgegangene Saat lichtenprobrat vzešlou setbu
  2. sich lichten (pro)řídnout vlasy ap.Der Wald lichtet sich.Les řídne.

Vyskytuje se v

grün: dát čemu zelenouetw. Dat grünes Licht geben

kommen: vyjít na světloans Licht kommen

Licht: vnést do čeho světloLicht in etw. Akk bringen

lichten: (pro)řídnout vlasy ap.sich lichten

gegen: držet sklenku proti světludas Gläschen gegen das Licht halten

aus: Zhasnout (světlo)!Licht aus!

hindern: Moc světla mě ruší při spaní.Viel Licht hindert mich beim Schlafen.

strahlen: Světlo svítí skrz membránu.Das Licht strahlt durch eine Membrane.

rub: Vše má svůj rub i líc.Alles hat seine Licht- und Schattenseiten.

věčný: círk. věčné světloewiges Licht

matný: matné světlomattes Licht

mdlý: mdlé světloein fahles Licht

mihotat se: V dálce se mihotalo červené světlo.Ein rotes Licht flimmerte in der Ferne.

najevo: Pravda vyjde najevo.Die Wahrheit kommt ans Licht.

podráždit: Světlo mi podráždilo oči.Das Licht hat meine Augen gereizt.

pohltit: pohltit světloLicht schlucken

prořídnout: S přibývajícím věkem mu prořídly vlasy.Mit zunehmendem Alter hat sich sein Haar gelichtet.

rozjasnit: Světlé závěsy rozjasní pokoj.Helle Vorhänge lichten das Zimmer auf.

rozlít se: Světlo se rozlilo po pokoji.Das Licht hat sich über das Zimmer ergossen.

rozptylovat: fyz. Čočka rozptyluje světlo.Die Linse (zer)streut das Licht.

rozsvítit: rozsvítit vánoční stromečekdie Lichter(kette) am Weihnachtsbaum einschalten, die Kerzen am Weihnachtsbaum anzünden

rozzářený: rozzářené světlostrahlendes Licht

řídký: řídký lesein lichter Wald

stinný: světlé a stinné stránkyLicht- und Schattenseiten

vypnutý: Světlo je vypnuté.Das Licht ist aus.

zamžourat: zamžourat při prudkém světlebei grellem Licht blinzeln

zapnutý: vypnout zapnuté světloangemachtes Licht ausschalten

zelenavý: zelenavé světloein grünliches Licht

zhasnout: Zhasni světlo na chodbě!Mach das Licht im Flur aus!

zhasnutý: Všechna světla jsou zhasnutá.Alle Lichter sind aus.

zřídnout: Mlha pomalu zřídla.Der Nebel lichtete sich.

kotva: přen. expr. zvednout kotvyden Anker lichten

světlo: přen. vnést světlo do čehoin etw. Licht bringen

světlý: Vše má své světlé i stinné stránky.Wo Licht ist, ist auch Schatten.

špatný: ukázat se ve špatném světlein einem falschen Licht erscheinen

zelená: přen. publ. mít zelenougrünes Licht haben

erblicken: spatřit světlo světa narodit sedas Licht der Welt erblicken