Hlavní obsah

licht

Das, podstatné jméno~(e)s

  • světlo sluneční ap.Das Licht blendet ihn.Oslepuje ho světlo.das Licht anmachenrozsvítit světlo

Das, podstatné jméno~(e)s

  1. Licht in etw. Akk bringen vnést do čeho světlo

Vyskytuje se v

grün: etw. Dat grünes Licht gebendát čemu zelenou

kommen: ans Licht kommenvyjít na světlo

Licht: Licht in etw. Akk bringenvnést do čeho světlo

lichten: sich lichten(pro)řídnout vlasy ap.

gegen: das Gläschen gegen das Licht haltendržet sklenku proti světlu

aus: Licht aus!Zhasnout (světlo)!

hindern: Viel Licht hindert mich beim Schlafen.Moc světla mě ruší při spaní.

strahlen: Das Licht strahlt durch eine Membrane.Světlo svítí skrz membránu.

rub: Alles hat seine Licht- und Schattenseiten.Vše má svůj rub i líc.

věčný: ewiges Lichtcírk. věčné světlo

matný: mattes Lichtmatné světlo

mdlý: ein fahles Lichtmdlé světlo

mihotat se: Ein rotes Licht flimmerte in der Ferne.V dálce se mihotalo červené světlo.

najevo: Die Wahrheit kommt ans Licht.Pravda vyjde najevo.

podráždit: Das Licht hat meine Augen gereizt.Světlo mi podráždilo oči.

pohltit: Licht schluckenpohltit světlo

rozjasnit: Helle Vorhänge lichten das Zimmer auf.Světlé závěsy rozjasní pokoj.

rozlít se: Das Licht hat sich über das Zimmer ergossen.Světlo se rozlilo po pokoji.

rozptylovat: Die Linse (zer)streut das Licht.fyz. Čočka rozptyluje světlo.

rozsvítit: die Lichter(kette) am Weihnachtsbaum einschalten, die Kerzen am Weihnachtsbaum anzündenrozsvítit vánoční stromeček

rozzářený: strahlendes Lichtrozzářené světlo

řídký: ein lichter Waldřídký les

stinný: Licht- und Schattenseitensvětlé a stinné stránky

vypnutý: Das Licht ist aus.Světlo je vypnuté.

zamžourat: bei grellem Licht blinzelnzamžourat při prudkém světle

zapnutý: angemachtes Licht ausschaltenvypnout zapnuté světlo

zelenavý: ein grünliches Lichtzelenavé světlo

zhasnout: Mach das Licht im Flur aus!Zhasni světlo na chodbě!

zhasnutý: Alle Lichter sind aus.Všechna světla jsou zhasnutá.

kotva: den Anker lichtenpřen. expr. zvednout kotvy

světlo: in etw. Licht bringenpřen. vnést světlo do čeho

světlý: Wo Licht ist, ist auch Schatten.Vše má své světlé i stinné stránky.

špatný: in einem falschen Licht erscheinenukázat se ve špatném světle

zelená: grünes Licht habenpřen. publ. mít zelenou

erblicken: das Licht der Welt erblickenspatřit světlo světa narodit se