Hlavní obsah

grün

Vyskytuje se v

blau: sich grün und blau ärgernzmodrat zlostí

Grüne: im Grünen, ins Grünev přírodě, do přírody

Klee: j-n/etw. über den grünen Klee lobenvychvalovat koho/co do nebe

neun: Ach, du grüne Neune!Můj ty světe!, Dobrý bože!, Propánakrále!

Welle: grüne Wellezelená vlna

Zweig: Er kommt auf keinen grünen Zweig.Tady mu pšenka nepokvete.

aufmöbeln: Grüner Tee möbelt mich immer auf.Zelený čaj mě vždy vzpruží.

blühen: Es (grünt und) blüht.Všechno (se zelená a) kvete.

hauen: j-n grün und blau hauenzmlátit koho do modra

schalten: Die Ampel schaltet auf Grün.Semafor přepnul na zelenou.

sprießen: Überall sprießt und grünt es.Všude to pučí a zelená se.

überstreichen: etw. grün überstreichennatřít co na zeleno

warten: an der Ampel stehen und auf Grün wartenstát na semaforu a čekat na zelenou

muchomůrka: muchomůrka zelenáGrüner Knollenblätterpilz

dozrát: nechat dozrát zelená rajčatagrüne Tomaten nachreifen lassen

nastříkat: nastříkat auto (na zeleno)das Auto grün spritzen

natřít: natřít plot nazelenoden Zaun grün streichen

příroda: výlet do přírodyAusflug ins Grüne

splývat: Modrá barva splývá se zelenou.Das Blau verfließt mit dem Grün.

zelená: Na semaforu svítí zelená.Die Ampel zeigt Grün.

zelená: přecházet na zelenoubei Grün die Straße überqueren

zelený: natřít plot na zelenoeinen Zaun grün anstreichen

zezelenat: expr. zezelenat závistígrün vor Neid werden

oko: komu se dělají mžitky před očimaj-m wird es grün und blau vor Augen

vychválit: vychválit koho/co do nebesj-n/etw. in den Himmel heben, j-n über den grünen Klee loben

zelená: přen. publ. mít zelenougrünes Licht haben