Hlavní obsah

Welle

Vyskytuje se v

wellen: sich wellenvlnit se, kroutit se papír, vlasy ap.

überschlagen: Die Wellen überschlugen sich.Vlny se převalovaly.

převalit se: Vlna násilí se převalila městem.Eine Welle der Gewalt rollte durch die Stadt.

tříštit se: Vlny se tříští o skály.Die Wellen brechen sich an den Felsen.

vlna: Vlny narážejí na břeh.Die Wellen schlagen ans Ufer.

zvlnit: zvlnit si vlasy kulmousich das Haar mit einem Lockenstab wellen