Hlavní obsah

wellen

Vyskytuje se v

wellen: sich wellenvlnit se, kroutit se papír, vlasy ap.

überschlagen: Die Wellen überschlugen sich.Vlny se převalovaly.

převalit se: Eine Welle der Gewalt rollte durch die Stadt.Vlna násilí se převalila městem.

tříštit se: Die Wellen brechen sich an den Felsen.Vlny se tříští o skály.

vlna: Die Wellen schlagen ans Ufer.Vlny narážejí na břeh.

zvlnit: sich das Haar mit einem Lockenstab wellenzvlnit si vlasy kulmou

Welle: grüne Wellezelená vlna