Hlavní obsah

dát se

Dokonavé sloveso

  1. (začít s něčím) sich machen an etw. Akk, beginnen etw. Akk, mit etw.dát se do prácesich an die Arbeit machendát se do řeči s kýmmit j-m ins Gespräch kommen
  2. ob.(moli do šatů ap.) anfangen, beginnen
  3. (nechat se) sich lassendát se zlákatsich verlocken lassen
  4. (lze) sich lassenTo se dá spravit.Das lässt sich reparieren.
  5. (zamířit) gehendát se přes lesüber den Wald gehen

Vyskytuje se v

líbit: sich Dat gefallen* lassen*dát si líbit

záležet: snažit se sich große Mühe geben*, achtendát si záležet

bokem: Geld beiseitelegendát (si) peníze bokem

rozhovor: mit j-m ins Gespräch kommendát se s kým do rozhovoru

bezhlavý: Hals über Kopf die Flucht ergreifendát se na bezhlavý útěk

bok: die Hände in die Hüften stemmenpřen. dát si ruce v bok

dát se: sich an die Arbeit machendát se do práce

lázeň: ein heißes Bad nehmendát si horkou lázeň

očkovat: sich gegen Tetanus impfen lassendát se očkovat proti tetanu

opačný: in die entgegengesetzte Richtung gehendát se opačným směrem

pohyb: in Bewegung kommendát se do pohybu

porce: sich noch eine Portion nehmendát si ještě jednu porci

rvačka: in eine Prügelei mit j-m geratendát se do rvačky s kým

spolehnout (se): Kann man sich auf ihn verlassen?Dá se na něj spolehnout?

šluk: einen Zug tundát si šluka

úkol: sich etw. zur Aufgabe machendát si za úkol co

ústup: den Rückzug antretendát se na ústup

útěk: die Flucht ergreifendát se na útěk

vymluvit: Er ließ es sich nicht ausreden.Nedal si to vymluvit.

vynález: sich die Erfindung patentieren lassendát si patentovat vynález

zahřátí: Nehmen Sie etwas zum Aufwärmen?Dáte si něco na zahřátí?

zastrašit: Er ließ sich durch Hindernisse nicht zurückschrecken.Nedal se zastrašit překážkami.

dát: k jídlu, pití essen*, trinken*, při objednávce v restauraci nehmen*dát si

ergreifen: die Flucht ergreifendát se na útěk

redlich: sich redliche Mühe gebendát si velkou námahu

setzen: sich in Bewegung setzendát se do pohybu

Arbeit: sich an die Arbeit machendát se do práce

Bad: ein Bad nehmendát si koupel

einlassen: sich in ein Gespräch einlassendát se do hovoru

Gespräch: mit dem Nachbarn ins Gespräch kommendát se do hovoru/řeči se sousedem

Kleinigkeit: hovor. eine Kleinigkeit essendát si něco malého (k jídlu)

leugnen: Es ist nicht zu leugnen, dass...Nedá se popřít, že...

nehmen: ein Bier zu sich nehmendát si pivo

Nickerchen: ein kleines Nickerchen machendát si šlofíka/dvacet

obwohl: Obwohl es schon Herbst ist, kann man noch im Freien sitzen.Přestože je již podzim, dá se ještě sedět venku.

Patent: etw. zum Patent anmeldendát si patentovat co

sagen: Lass dir das gesagt sein.Dej si říct. vezmi si to k srdci

stemmen: Sie hat die Arme in die Seiten gestemmt.Dala si ruce v bok.

gehen: an die Arbeit/an das Werk gehenpustit se/dát se do práce