Hlavní obsah

nosit

Nedokonavé sloveso

  1. (mít na sobě) tragennosit kloboukeinen Hut tragen
  2. (mít při sobě) tragen
  3. (přenášet v ruce ap.) tragennosit aktovku pod pažídie Mappe unter dem Arm tragen

Vyskytuje se v

jestřábí: die Habichtsnasepřen. jestřábí nos

rouška: die Maskenpflichtpovinnost nosit roušku

rozpláclý: die Plattnaserozpláclý nos

smutek: Trauer tragennosit smutek

cvok: eine Lederjacke mit Zwecken tragennosit koženou bundu se cvoky

ležérní: lässige Kleidung tragennosit ležérní oblečení

nos: j-m die Nase putzenutírat komu nos

nosit se: Das trägt man heute nicht mehr.To už nenosí.

ohrnout: die Nase über etw. Akk rümpfenohrnout nad čím nos

pásek: die Trauerbinde auf dem Ärmel tragennosit na rukávu smuteční pásek

přeražený: gebrochene Nasepřeražený nos

pudrovat: sich die Nase pudernpudrovat si nos

střídačka: den Rucksack wechselweise tragennosit batoh na střídačku

taška: die Tasche auf dem Rücken tragennosit tašku na zádech

těžký: Du darfst nichts Schweres tragen.Nesmíš nosit nic těžkého.

tmavý: einen dunklen Anzug tragennosit tmavý oblek

ucpaný: Meine Nase ist zu.Mám ucpaný nos.

zacpat: sich die Nase zuhaltenzacpat si nos

zarudlý: vom Weinen rote Nasepláčem zarudlý nos

dříví: Holz in den Wald tragennosit dříví do lesa

les: Holz in den Wald tragennosit dříví do lesa

nahoru: die Nase hoch tragennosit nos nahoru

orlí: eine Adlernase habenmít orlí nos

přeletět: Ihm ist eine Laus über die Leber gelaufen.přen. Něco mu přelítlo přes nos.

ruka: j-n auf Händen tragennosit koho na rukou

sova: Eulen nach Athen tragenpřen. nosit sovy do Atén

věšet: j-n an der Nase herumführenob., expr. věšet komu bulíky na nos

krumm: krumme Nase habenmít křivý nos

spitz: spitze Schuhe tragennosit špičaté boty

hoch: hohe Absätze tragennosit vysoké podpatky

Konfektion: Ich trage nur Konfektion.Nosím jen konfekci.

Name: j-s Namen tragennosit čí jméno

Nase: eine verstopfte Nase habenmít ucpaný nos

putzen: sich die Nase putzenvysmrkat se, utřít si nos

Ring: einen Ring (am Finger) tragennosit (na prstě) prsten

Säbel: den Säbel in der Scheide tragennosit šavli v pochvě

tragen: nicht schwer tragen dürfennesmět nosit nic těžkého ze zdravotních důvodů

bohren: in der Nase bohrenvrtat se v nose

nosit: einen Hut tragennosit klobouk