Hlavní obsah

taška

Vyskytuje se v

igelitový: die Plastiktüteigelitová taška

nákupní: die Einkaufstasche/der Einkaufskorb/der Einkaufswagennákupní taška/košík/vozík

střešní: die Dachziegelstřešní tašky

naspodu: unten in der Taschenaspodu v tašce

přendat: die Tasche in die andere Hand nehmenpřendat si tašku do druhé ruky

rameno: eine Schultertaschetaška přes rameno

sbalit: Jemand hat meine Tasche gemopst.Někdo mi sbalil tašku.

spakovat: eine Tasche einpackenspakovat tašku

sypat: Obst aus der Tasche schüttensypat ovoce z tašky

vespod: unten in der Taschevespod v tašce

auf: die Tasche auf den Boden legenpoložit tašku na zem

in: In aller Eile packte ich die Taschen.Ve velkém spěchu jsem balila tašky.

dein: deine Aufgabe/Taschentvá úloha/tvoje tašky

Ersatz: Ich bekam eine neue Tasche als Ersatz für die beschädigte.Dostal jsem novou tašku jako náhradu za tu poškozenou.

jener, jene, jenes: wegen jener schönen Taschekvůli (tam)té pěkné tašce

schlenkern: eine Tasche beim Gehen hin und her schlenkernpři chůzi houpat taškou sem a tam

schmuggeln: Er schmuggelte ihr einen Zettel in die Tasche.Propašoval jí do tašky lístek.

schnallen: die Tasche vom Gepäckträger schnallenodepnout tašku od nosiče

übernehmen: Sie hat die Tasche übergenommen.Vzala tašku přes rameno.

taška: die (Plastik)Tüteigelitová taška