Hlavní obsah

finanziell

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

abhängen: Viele Studierende hängen finanziell von ihren Eltern ab.Mnozí studující jsou finančně závislí na svých rodičích.

Vorteil: einen finanziellen Vorteil aus etw. ziehenzískat finanční užitek z čeho

poměr: j-s finanzielle Verhältnissefinanční poměry koho

deprese: die finanzielle Depressionfinanční deprese

finančně: finanziell gut gestellt seinbýt finančně dobře zajištěný

nezávislý: von j-m finanziell unabhängig seinbýt finančně nezávislý na kom

polepšit si: sich finanziell verbessernfinančně si polepšit

utáhnout: Ich konnte es nicht finanziell schaffen.Nemohl jsem to finančně utáhnout.

vylepšit: seine finanzielle Lage aufbessernvylepšit svou finanční situaci

finanziell: sich etw. finanziell leisten könnenmoci si co finančně dovolit