Hlavní obsah

finančně

Příslovce

  • finanziellbýt finančně dobře zajištěnýfinanziell gut gestellt sein

Vyskytuje se v

finanční: finanční úřaddas Finanzamt

kontrolor: finanční kontrolorder Finanzkontrolleur

poměr: finanční poměry kohoj-s finanzielle Verhältnisse

potíž: finanční potížedie Geldschwierigkeiten

problém: finanční problémdas Finanzproblem

prostředek: ekon. finanční prostředkydie Finanzmittel

deprese: finanční depresedie finanzielle Depression

dostat se: dostat se z finanční krizeaus der Finanzkrise gelangen

nezávislý: být finančně nezávislý na komvon j-m finanziell unabhängig sein

polepšit si: finančně si polepšitsich finanziell verbessern

rozmnožit: rozmnožit své finanční ziskyseine Gewinne vermehren

sdružit: Partneři sdružili své finanční prostředky.Die Partner legten ihre Finanzmittel zusammen.

tíseň: být ve finanční tísniin Geldnot sein

utáhnout: Nemohl jsem to finančně utáhnout.Ich konnte es nicht finanziell schaffen.

vylepšit: vylepšit svou finanční situaciseine finanzielle Lage aufbessern

abhängen: Mnozí studující jsou finančně závislí na svých rodičích.Viele Studierende hängen finanziell von ihren Eltern ab.

beschränken: Jejich finanční prostředky jsou omezené.Ihre Geldmittel sind beschränkt.

finanziell: moci si co finančně dovolitsich etw. finanziell leisten können

nachfragen: informovat se na finančním úřadě o daníchbeim Finanzamt wegen der Steuer nachfragen

Vorteil: získat finanční užitek z čehoeinen finanziellen Vorteil aus etw. ziehen

finančně: být finančně dobře zajištěnýfinanziell gut gestellt sein