Hlavní obsah

finanční

Vyskytuje se v

kontrolor: finanční kontrolorder Finanzkontrolleur

poměr: finanční poměry kohoj-s finanzielle Verhältnisse

potíž: finanční potížedie Geldschwierigkeiten

problém: finanční problémdas Finanzproblem

prostředek: ekon. finanční prostředkydie Finanzmittel

deprese: finanční depresedie finanzielle Depression

dostat se: dostat se z finanční krizeaus der Finanzkrise gelangen

rozmnožit: rozmnožit své finanční ziskyseine Gewinne vermehren

sdružit: Partneři sdružili své finanční prostředky.Die Partner legten ihre Finanzmittel zusammen.

tíseň: být ve finanční tísniin Geldnot sein

vylepšit: vylepšit svou finanční situaciseine finanzielle Lage aufbessern

beschränken: Ihre Geldmittel sind beschränkt.Jejich finanční prostředky jsou omezené.

nachfragen: beim Finanzamt wegen der Steuer nachfrageninformovat se na finančním úřadě o daních

Vorteil: einen finanziellen Vorteil aus etw. ziehenzískat finanční užitek z čeho