Hlavní obsah

nachfragen

Sloveso

  1. bei j-m wegen etw. dotazovat se koho na co, informovat se u koho o čem, ptát se na co kohobeim Finanzamt wegen der Steuer nachfrageninformovat se na finančním úřadě o daních
  2. um etw. žádat o co o povolení ap.

Vyskytuje se v

Angebot: nabídka a poptávkaekon. Angebot und Nachfrage

lau: Poptávka je nevelká.přen. Die Nachfrage ist lau.

Nachfrage: velká poptávka po digitálních fotoaparátechgroße Nachfrage nach Digitalkameras

steigern: Musíme zvýšit produkci, jinak neuspokojíme poptávku.Wir müssen die Produktion steigern, sonst befriedigen wir nicht die Nachfrage.

nabídka: ekon. zákon nabídky a poptávkydas Gesetz von Angebot und Nachfrage

poptávka: nabídka a poptávkaAngebot und Nachfrage

optání: Děkuji za optání.Danke für die Nachfrage.

nachfragen: informovat se na finančním úřadě o daníchbeim Finanzamt wegen der Steuer nachfragen