Hlavní obsah

erkundigen

Vyskytuje se v

Information: Erkundigen Sie sich bei der Information.Zeptejte se na informacích.

poptat se: sich beim Amt über die Arbeit erkundigenpoptat se na úřadě po práci

pozeptat se: sich nach der Gesundheit erkundigenpozeptat se po zdraví

informace: Erkundigen Sie sich bei der Information!Zeptejte se na informacích!

erkundigen: sich nach dem Weg erkundigenzeptat se na cestu