Hlavní obsah

potíž

Podstatné jméno, rod ženský

  • (obtíž) die Schwierigkeit(zdravotní) die Beschwerdezdravotní potížedie Gesundheitsbeschwerdenfinanční potížedie Geldschwierigkeitendostat se do potížíin Schwierigkeiten geraten

Vyskytuje se v

občasný: zeitweilige Schwierigkeitenobčasné potíže

rázem: Urplötzlich tauchten neue Schwierigkeiten auf.Rázem se objevily další potíže.

in: Er ist in Schwierigkeiten.Má potíže.

allerhand: allerhand Schwierigkeiten habenmít různé potíže

Beschwerde: Beschwerden beim Atmen habenmít potíže s dechem

Schwierigkeit: j-m Schwierigkeiten machendělat komu potíže/problémy

potíž: die Gesundheitsbeschwerdenzdravotní potíže