Hlavní obsah

finanční

Vyskytuje se v

kontrolor: der Finanzkontrolleurfinanční kontrolor

poměr: j-s finanzielle Verhältnissefinanční poměry koho

potíž: die Geldschwierigkeitenfinanční potíže

problém: das Finanzproblemfinanční problém

prostředek: die Finanzmittelekon. finanční prostředky

deprese: die finanzielle Depressionfinanční deprese

dostat se: aus der Finanzkrise gelangendostat se z finanční krize

rozmnožit: seine Gewinne vermehrenrozmnožit své finanční zisky

sdružit: Die Partner legten ihre Finanzmittel zusammen.Partneři sdružili své finanční prostředky.

tíseň: in Geldnot seinbýt ve finanční tísni

vylepšit: seine finanzielle Lage aufbessernvylepšit svou finanční situaci

beschränken: Ihre Geldmittel sind beschränkt.Jejich finanční prostředky jsou omezené.

nachfragen: beim Finanzamt wegen der Steuer nachfrageninformovat se na finančním úřadě o daních

Vorteil: einen finanziellen Vorteil aus etw. ziehenzískat finanční užitek z čeho

finanční: das Finanzamtfinanční úřad