Hlavní obsah

früh

Přídavné jméno

  1. brzký, ranývon früh auf(brzy) od rána, od časného ránain frühester Kindheitv nejútlejším dětství
  2. brzký, (před)časný

Příslovce

  • ráno, v ranních hodináchum vier Uhr früh aufstehenvstávat ve čtyři ráno

Vyskytuje se v

Frühe: brzy zrána, za úsvituin aller Frühe

früher: znát už z dřívějška koho/coj-n/etw. von früher her kennen

spät: od rána do večeravon früh bis spät

Jugend: v útlém mládíin früher Jugend

morgen: časně z ránamorgen früh

Abend: brzy/pozdě večeram frühen/späten Abend

einbrechen: Zima přišla o měsíc dříve.Der Winter brach einen Monat früher ein.

schlafen: jít brzy spátfrüh schlafen gehen

Sünde: hříchy minulé vládydie Sünden der früheren Regierung

womöglich: Přijď pokud možno dřív.Komm womöglich früher.

ráno: brzy ránofrüh am Morgen

večer: od rána do večeravon früh bis spät, vom Morgen bis zum Abend

bližší: vyhledat bližší spojeine frühere Verbindung suchen

brzy: vstát brzy ránofrüh am Morgen aufstehen

časně: časně vstávatfrüh aufstehen

časný: v časných ranních hodináchin den frühen Morgenstunden

daleko: daleko lépe/více/dříveweitaus besser/mehr/früher

dřív: o hodinu dříveine Stunde früher

dřívější: v dřívějších dobáchin früheren Zeiten

jitro: vstávat za jitrain der Früh(e) aufstehen

makat: makat od rána do večeravon früh bis spät ackern

přechválit: Jen ho nepřechval!Lobe ihn nicht zu früh!

přivstat si: Musíme si přivstat, abychom to stihli.Wir müssen früher aufstehen, um es zu schaffen.

takhle: Bylo to takhle brzo na jaře.Es war so im frühen Frühling.

věk: od útlého věkuvon frühem Alter an

zalehnout: zalehnout brzysich früh hinlegen

zítra: zítra ránomorgen früh

früh: (brzy) od rána, od časného ránavon früh auf