Hlavní obsah

myš

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (hlodavec) die Mauspast na myšidie Mausefalle
  2. (u počítače) die Mauspravé tlačítko myšidie rechte Maustaste

Vyskytuje se v

klik: klik myšíder Mausklick

laboratorní: laboratorní myšdie Labormaus

myší: myší díradas Mauseloch

past: past na myšidie Mausefalle

dvojitý: výp. dvojitý stisk tlačítka (myši)der Doppelklick

nastražit: nastražit past na myšieine Mausefalle aufstellen

poklepat: výp. poklepat myší na ikonumit der Maus auf das Icon klicken

požírat: Kočky požírají myši.Katzen fressen Mäuse.

šustit: Na půdě šustí myši.Die Mäuse knistern auf dem Dachboden.

tlačítko: pravé tlačítko myširechte Maustaste

vábit: vábit myš do pastieine Maus in die Falle locken

vychytat: Vychytali jsme všechny myši.Wir haben alle Mäuse gefangen.

hrát si: hrát si s kým jako kočka s myšímit j-m Katz und Maus spielen

chudý: být chudý jak kostelní myšarm wie eine Kirchenmaus sein

kocour: Když není kocour doma, myši mají pré.Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch.

kočka: hrát si s kým jako kočka s myšíKatz und Maus mit j-m spielen

kostelní: chudý jako kostelní myšarm wie eine Kirchenmaus

myš: past na myšidie Mausefalle