Hlavní obsah

hrát si

Nedokonavé sloveso

  1. (bavit se hrou) spielenhrát si s míčemmit dem Ball spielen
  2. (zahrávat si) spielen mit j-m
  3. přen.(předstírat) (vor)spielen

Vyskytuje se v

mašinka: mit einem Kinderzug spielenhrát si s mašinkou

míč: mit dem Ball spielenhrát si s míčem

panáček: mit Puppen spielenhrát si s panáčky

poznačený: mit gezinkten Karten spielenhrát s poznačenými kartami

schovávaná: Verstecken spielenhrát (si) na schovávanou

kočka: Katz und Maus mit j-m spielenhrát si s kým jako kočka s myší

myš: mit j-m Katze und Maus spielenhrát si s kým jako kočka s myší

es: Wo ist das Kind? – Es spielt im Garten.Kde je to dítě? – Hraje si na zahradě.

machen: ein Spiel machen(za)hrát (si)

spielen: mit Puppen spielenhrát si s panenkami

hrát si: mit dem Ball spielenhrát si s míčem