Hlavní obsah

anpassen

Vyskytuje se v

adaptovat: sich an die neue Umgebung anpassenadaptovat se na nové prostředí

asimilovat se: sich der Mehrheit anpassenasimilovat se s většinou

pružně: sich flexibel an j-n/etw. anpassenpružně se přizpůsobit komu/čemu