Hlavní obsah

beachten

Vyskytuje se v

Grenze: Du musst die Grenzen wahren/beachten.Musíš respektovat/dodržovat hranice.

Regel: die Regeln beachten/übertretendodržovat/porušovat předpisy

opatření: alle Maßregeln beachtendbát všech opatření

podstatný: wesentliche Dinge beachtenvšímat si podstatných věcí

beachten: Gesetze beachtenrespektovat zákony