Hlavní obsah

beachten

Vyskytuje se v

Grenze: Du musst die Grenzen wahren/beachten.Musíš respektovat/dodržovat hranice.

Regel: die Regeln beachten/übertretendodržovat/porušovat předpisy

opatření: dbát všech opatřeníalle Maßregeln beachten

podstatný: všímat si podstatných věcíwesentliche Dinge beachten