Hlavní obsah

abgewöhnen

Sloveso

  • j-m/sich etw. Akk odnaučit koho/se co, čemu

Vyskytuje se v

odnaučit se: Ich habe mir das Rauchen abgewöhnt.Odnaučil jsem se kouřit.

odvykat: dem Kind die Windeln abgewöhnenodvykat dítě od plen

odvyknout (si): sich das Rauchen abgewöhnen, sich des Rauchens entwöhnenodvyknout kouření