Hlavní obsah

abgewöhnen

Sloveso

  • j-m/sich etw. Akk odnaučit koho/se co, čemu

Vyskytuje se v

odnaučit se: Odnaučil jsem se kouřit.Ich habe mir das Rauchen abgewöhnt.

odvykat: odvykat dítě od plendem Kind die Windeln abgewöhnen

odvyknout (si): odvyknout kouřenísich das Rauchen abgewöhnen, sich des Rauchens entwöhnen