Hlavní obsah

gern, gerne

Příslovce

  1. rádetw. gern tun(u)dělat co rádvon Herzen gernze srdce rád
  2. j-n gern haben mít koho rád

Příslovce

  1. Du kannst mich (mal) gern haben! hovor., iron.Trhni si! Ty mi můžeš...!

Vyskytuje se v

geschehen: Rádo se stalo!Gern geschehen!

Herz: ze srdce rádvon Herzen gern

ja: Ano, rád!Ja gern!

hören: rád se poslouchatsich gern reden hören

mögen: Děti mívají rády sladkosti.Kinder mögen gerne Süßigkeiten.

necken: Oba se rádi škádlí.Die beiden necken sich gern.

obgleich: Nemohu přijít, přestože bych rád.Ich kann nicht kommen, obgleich ich gern möchte.

stát se: Rádo se stalo.Gern geschehen!

brouzdat (se): Rád se brouzdám rosou.Ich laufe gern durch den Tau.

pospat si: V neděli si rád pospí.Sonntags schläft er gern lange.

rád: Rád bych se zeptal ...Ich möchte gerne fragen ...

rozkazovat: Ráda všem rozkazuje.Sie kommandiert gern alle herum.

smlouvat: Rád na tržišti smlouvá.Auf dem Markt handelt er gern (über den Preis).

také: Mám rád kromě Mozarta také Bacha.Ich habe außer Mozart auch Bach gern.

vařit: Vaříš rád?Kochst du gerne?

vtipkovat: Rád vtipkuje.Er scherzt gern.

vyvyšovat se: Rád se vyvyšuje nad ostatní.Er erhebt sich gern über die andern.

zacvičit si: Eva si ráda zacvičí aerobik.Eva macht gern Aerobic.

zakouřit si: Po obědě si rád zakouří.Nach dem Mittagessen raucht er gern eine.

zalenošit si: V neděli si rád zalenoší.Am Sonntag faulenzt er gerne.

zatancovat si: Ráda si s ním zatančí.Sie tanzt gern mit ihm.

utlouct se: Po čokoládě by se utloukl.Er isst Schokolade für sein Leben gern.

gern: mít koho rádj-n gern haben