Hlavní obsah

zpráva

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (informace, sdělení) die Nachricht, der Berichte-mailová zprávadie E-Mail-Nachricht, die E-MailDám vám o tom zprávu.Ich benachrichtige Sie davon/darüber.
  2. zprávy (přehled informací) die Nachrichtentelevizní zprávydie Fernsehnachrichten
  3. (písemné hlášení) der Bericht, die Nachricht, die Meldunglékařská zprávader Krankenbericht

Vyskytuje se v

kontrolní: der Kontrollberichtekon. kontrolní zpráva

novinový: die Zeitungsnachrichtnovinová zpráva

přehled: die Nachrichtenübersichtpřehled zpráv

situační: der Lageberichtsituační zpráva

šokující: die Schocknachrichtšokující zpráva

výroční: der Jahresberichtvýroční zpráva

autentický: authentische Nachrichtenautentické zprávy

fantastický: eine fantastische Nachrichtfantastická zpráva

kusý: nur dürftige Nachrichten habenmít jen kusé zprávy

lékařský: medizinischer Berichtlékařská zpráva

následující: folgende Nachrichten erhaltenobdržet následující zprávy

obsáhlý: ein umfangreicher Berichtobsáhlá zpráva

omráčit: Die Nachricht hat uns erschlagen.Zpráva nás omráčila.

opsat: den Bericht ins Reine (ab)schreibenopsat zprávu načisto

osudný: eine schicksalhafte Nachrichtosudná zpráva

pochybnost: die Fragwürdigkeit der Angaben/Nachrichtenpochybnost údajů/zpráv

pomatený: wirre Nachrichten über j-n/etw.pomatené zprávy o kom/čem

poplašit: Die Nachricht schreckte die Öffentlichkeit auf.Zpráva poplašila veřejnost.

pravdivý: eine wahrheitsgetreue Nachricht/Aussagepravdivá zpráva/výpověď

přijímání: der Empfang und die Versendung der E-mail-Nachrichtenpřijímání a odesílání emailových zpráv

radostný: eine fröhliche Nachrichtradostná zpráva

rozeslat: Er versandte den Bericht per E-Mail.Rozeslal zprávu e-mailem.

rozhlásit: die Nachricht im ganzen Lande verkündenrozhlásit zprávu po celé zemi

rozkřiknout se: Die Nachricht hat sich bald in der Stadt herumgesprochen.Zpráva se brzy rozkřikla po městě.

vykolejit: Die Nachricht hat ihn ganz aus dem Gleis gebracht.Zpráva ho úplně vykolejila.

vzrušit se: sich über eine schlechte Nachricht aufregenvzrušit se špatnou zprávou

zacvičit: Die Nachricht hat sie sehr erschüttert.Ta zpráva s ní pěkně zacvičila.

zaručený: verbürgte Nachrichtenzaručené zprávy

zašifrovat: eine Nachricht verschlüsselnzašifrovat zprávu

zobrazit: Nachrichten anzeigenzobrazit zprávy

zprostředkovat: den Zuschauern die Nachrichten aus der Welt vermittelnzprostředkovat divákům zprávy ze světa

zveličit: eine Nachricht aufbauschenzveličit zprávu

blesk: Die Nachricht wurde blitzschnell verbreitet.Zpráva se rozšířila jako blesk.

freudig: eine freudige Nachricht erhaltendostat radostnou zprávu

von: eine Nachricht von großer Wichtigkeitzpráva velké důležitosti

anlaufen: Ein Kind kam angelaufen und brachte eine Nachricht.Přiběhlo dítě a přineslo zprávu.

authentisch: eine authentische Nachrichtautentická zpráva

Bericht: j-m über etw. Akk Bericht erstattenpodat komu zprávu o čem

berichten: von einer Reise/über den Unfall ausführlich berichtenpodat podrobnou zprávu o cestě/nehodě

bringen: j-m eine (gute) Nachricht bringenpřinést komu (dobrou) zprávu

dechiffrieren: eine Nachricht dechiffrierendešifrovat zprávu

Deutsch: Der Bericht ist in Deutsch geschrieben.Zpráva je napsaná v němčině.

erschöpfen: Der Bericht erschöpfte sich in der Aufzählung der Probleme und ging nicht auf ihre Lösungen ein.Zpráva končila výčtem problémů a nezabývala se jejich řešením.

herhaben: Wo hast du diese Nachricht her?Odkud máš tuto zprávu?

kommen: Ist eine Nachricht gekommen?Přišla nějaká zpráva?

Meldung: die Meldung durch die Presse gehen lassennechat projít zprávu tiskem

Nachricht: j-m eine Nachricht überbringendoručit komu zprávu

trennen: die guten Nachrichten von den schlechten trennenoddělovat dobré zprávy od špatných

unbestätigt: unbestätigten Meldungen zufolge...(po)dle nepotvrzených zpráv...

verbreiten: die Nachrichten verbreitenšířit zprávy

verzerren: die Berichte von etw. verzerrenzkreslit zprávy o čem

zpráva: die Fernsehnachrichtentelevizní zprávy