Hlavní obsah

výroční

Přídavné jméno

  1. (každoroční) Jahres-výroční zprávader Jahresbericht
  2. (související s výročím) Jahres-, Jubiläums-výroční oslavadie Jubiläumsfeier, die Jahresfeier